Πρόγραμμα Α΄ Λυκείου

Η  καθοριστική τάξη!

Αποτελεί τη βάση για τα μαθήματα των επόμενων τάξεων

  • Παρέχουμε ανανεωμένο πρόγραμμα διδασκαλίας, προσαρμοσμένο στο σύστημα του Νέου Λυκείου.
  • Προετοιμάζουμε και εξοικειώνουμε τον μαθητή με τις απαιτήσεις των προαγωγικών εξετάσεων και της τράπεζας θεμάτων, με στόχο τις άριστες επιδόσεις του και τη σωστή διαχείριση του χρόνου.
  • Βοηθάμε τον μαθητή να εντοπίσει τις κλίσεις και τις δεξιότητές του, για να επιλέξει την ομάδα προσανατολισμού που του ταιριάζει.

 

 
Μαθήματα Γενικής Παιδείας ΩΡΕΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ   12
Άλγεβρα   3
Γεωμετρία   1
Φυσική   2
Χημεία   2
Αρχαία   2
Έκθεση   2