Πρόγραμμα ΕΠΑΛ

Εφαρμόζουμε ειδικά προσαρμοσμένο πρόγραμμα σπουδών για την κάλυψη των ιδιαιτεροτήτων (ειδικά μαθήματα) των Επαγγελματικών Λυκείων.

 

 
Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΩΡΕΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ   8
Άλγεβρα   2
Γεωμετρία   2
Φυσική - Χημεία   3
Νεοελληνική Γλώσσα   1

 

 
Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΩΡΕΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ   11
Άλγεβρα - Γεωμετρία   3
Φυσική - Χημεία   4
Μαθηματικά Κατεύθυνσης   3
Νεοελληνική Γλώσσα   1

 

 
Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΩΡΕΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ   10
Μαθηματικά   4
Έκθεση   2
Μάθημα Ειδικότητας   2
Μάθημα Ειδικότητας   2