Πρόγραμμα Γυμνασίου

Οι τρεις τάξεις του γυμνασίου συμβάλλουν ουσιαστικά στην πορεία και εξέλιξη του μαθητή.

 

  • Θέτουμε σταθερές βάσεις για την ομαλή μετάβαση του μαθητή στο Νέο Λύκειο.
  • Δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στην κάλυψη των μαθησιακών κενών που έχουν δημιουργηθεί στις μικρότερες τάξεις.
  • Αναπτύσσουμε την μεθοδική και κριτική σκέψη του μαθητή

 

 
Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΩΡΕΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ   5
Μαθηματικά   2
Αρχαία   2
Γλώσσα   1

 

 
Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΩΡΕΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ   7
Μαθηματικά   2
Φυσική   1
Χημεία   1
Αρχαία   2
Γλώσσα   1

 

 
Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΩΡΕΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ   8
Μαθηματικά   3
Φυσική   1
Χημεία   1
Αρχαία   2
Γλώσσα   1