Προσφέρουμε ΔΩΡΕΑΝ

  • Συγγράμματα καθηγητών του φροντιστηρίου μας που βελτιώνουν και επαυξάνουν τη διδασκόμενη ύλη
  • Διαρκή υποστήριξη μέσω διαδικτύου και παροχή εκπαιδευτικού υλικού σε ψηφιακή μορφή
  • Εξετάσεις προσομοίωσης με σκοπό την εξοικείωση με το νέο σύστημα των Πανελλαδικών
  • Κύκλους Διαγωνισμάτων εκτός ωρών διδασκαλίας
  • Πρόσθετες ώρες ενισχυτικής διδασκαλίας εκτός βασικού προγράμματος για όλες τις τάξεις
  • Επιπλέον εξατομικευμένα διαγωνίσματα με βάση τις ανάγκες ή τις ελλείψεις του μαθητή
  • Συμβουλευτική και ψυχολογική ενίσχυση του μαθητή