Μήνυμα της διεύθυνσης

Το φροντιστηριακό συγκρότημα "ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΟ"

με 29 χρόνια εμπειρίας στη μέση εκπαίδευση, προσφέρει έργο υψηλού επιπέδου και μεγάλα ποσοστά επιτυχίας στις πανελλαδικές εξετάσεις.

Οι καθηγητές μας άρτια καταρτισμένοι, απόλυτα εξειδικευμένοι στο γνωστικό τους αντικείμενο και με νέες ιδέες, είναι η βάση της επιτυχίας.

Το εκπαιδευτικό μας  πρόγραμμα είναι ειδικά μελετημένο και διαμορφώνεται πάνω στις ανάγκες του κάθε μαθητή, με στόχο να παρέχει τη σωστή καθοδήγηση στο δρόμο για Ανώτατες Σχολές και τα Τ.Ε.Ι.

Καθοριστικός παράγοντας για την επιτυχία μας, είναι η διαφορετική αντιμετώπιση του κάθε μαθητή και η διερεύνηση των προσωπικών του ικανοτήτων σε σχέση με τη μάθηση.

Η μέθοδος αυτή συμβάλλει καθοριστικά στην επίτευξη του στόχου μας και επιβεβαιώνεται στις πανελλαδικές εξετάσεις.